Metal off 1l

55
Przejdź do Sklepu

Metal off 1l

Środek do usuwania związków metali i wapnia oraz zmiękczania wody w basenie.

Dzięki zastosowaniu środka w prosty sposób pozbędziesz się nieorganicznych osadów bez konieczności wymiany wody. Osady się skrystalizują, następnie przy użyciu filtracji zostaną usunięte z wody. Dodatkowo dzięki miękkiej wodzie poprawi się komfort kąpieli.

Sposób użycia:

Przed zastosowaniem preparatu przy pomocy środków pH Minus lub pH Plus wyreguluj pH wody do wartości 7,5. Przy włączonej filtracji wlej preparat bezpośrednio do basenu. Zostaw włączoną filtrację przez 48 godzin. Jeżeli woda nadal nie będzie klarowna, wyłącz filtrację na 24 godziny, przy pomocy odkurzacza zbierz osad z dna basenu. Wypłucz złoże filtra. Sprawdź pH wody, prawidłowa wartość to zakres 7,0-7,6. W przypadku innej wartości, skoryguj pH przy pomocy środków pH Minus lub pH Plus.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny: Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. H318. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie:

  • Zawiera: kwas etidronowy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zapytanie o wycenę